Rik matematik logotyp. Andreas Ryve. Fredrik Blomqvist.

Rik matematik

Fredrik Blomqvist är en av skaparna av Rik matematik som ges ut av Studentlitteratur (från början Bonnierförlagen Lära som sedermera förvärvades av Studentlitteratur). Fredrik är en av flera författare samt redaktör för läromedlet för Rik matematiks räkning.

Rik matematik är ett forskningsbaserat grundläromedel i matematik. För oss innebär ”forskningsbaserat” att Rik matematik är utvecklat baserat på forskning om barn, undervisning och läromedel från en rad forskningsfält, bland
annat utbildningsvetenskap, didaktikforskning och kognitionsforskning.

Läs mer om Rik matematik nedan.

 

 

Har du frågor om Rik matematik?
Är du lärare eller skolledare och vill komma igång med Rik matematik?

Lär dig mer om Rik matematik

Vad innehåller Rik matematik?

Rik matematik består av lärarhandledning, bildspel, elevbok, avslutslappar, diagnoser, kopieringsunderlag och extramaterial. Lärarhandledningen har ca 100 detaljerade lektionsförslag med tydliga lektionsmål och tillhörande bildspel för varje läsår. Varje kapitel inleds med…
Read More

Vad är Rik matematik?

Rik matematik är ett forskningsbaserat grundläromedel i matematik som ger lärare stöd för en rikare, mer förståelseorienterad matematikundervisning. Rik matematik bygger på resultatet av forskningsprojektet Framtidens läromedel och flera års utvecklingsarbete…
Read More

Fem viktiga strategier för att lyckas med Rik matematik

Rik matematik ger dig som lärare stöd att planera, genomföra och utvärdera rik matematikundervisning. På det sättet är Rik matematik delvis annorlunda jämfört med många andra läromedel som används för en…
Read More

Vad menar vi med ”forskningsbaserat”?

Rik matematik är ett forskningsbaserat grundläromedel i matematik. För oss innebär ”forskningsbaserat” att Rik matematik är utvecklat baserat på forskning om barn, undervisning och läromedel från en rad forskningsfält, bland annat…
Read More

Förbereda undervisning med Rik matematik

En del av att undervisa med Rik matematik är att förbereda sig inför ett nytt kapitel eller nästa lektion med stöd av handledningen. Kapitelintroduktionen Alla kapitel inleds med en matematisk och…
Read More

Undervisa med Rik matematik

När du som lärare har förberett dig inför en lektion är det dags att undervisa med hjälp av bildspelet. Låt gärna det detaljerade lektionsförslaget i handledningen ligga uppslaget på ett bord…
Read More

Bedöma och utvärdera med Rik matematik

En viktig del av att arbeta med Rik matematik är att bedöma och utvärdera elevernas kunskaper. Det gör du som lärare såklart under pågående lektion, baserat på vad eleverna gör under…
Read More

Vad säger lärare om Rik matematik?

Vad säger lärare som undervisar med Rik matematik om läromedlet? Nedan finns ett antal intervjuer där Rik matematik-lärare berättar. https://youtu.be/PRoJb1aoPbc?si=p0g7yxJHTMI3e3z4 https://youtu.be/0ik8B4JEiAE?si=rmJd-vGgrd3Vw5Wg https://youtu.be/wokmVoZrtk4?si=SVw8ABY-xa9-u2bT https://youtu.be/xpY-5oSjK2c?si=tFmMQOiiNEy0LUsE https://youtu.be/ttcjmFXZgiM?si=5qmRlDqnCVSWspfI https://youtu.be/bEp7KTlw6ys?si=1QqwDwZd9_WtahMh https://www.youtube.com/embed/oGrUl0xPlUY
Read More

Såhär fungerar bildspelen i Rik matematik

Till varje lektionsförslag i Rik matematik finns ett bildspel. Du som lärare laddar ner bildspelet från lärarwebben och startar det med en installerad version av Powerpoint på datorn. I filmen nedan…
Read More

Såhär fungerar de webbaserade bildspelen i Rik matematik

Till varje lektionsförslag i Rik matematik finns ett bildspel. Om du som lärare inte har möjlighet att köra bildspelen med en installerad version av Powerpoint måste du använda den webbaserade versionen…
Read More

Diagnoserna i Rik matematik

Diagnosen som avslutar varje kapitel i Rik matematik ger dig som lärare stöd att dokumentera och analysera resultaten. Diagnosverktyget gör det lätt att se vad som gick bra och vad som…
Read More

Färdighetsträning med Rik matematik

Med Rik matematik bedriver du som lärare en tydligt lärarledd och förståelseorienterad undervisning med begreppsligt fokus. I en sådan rik matematikundervisning tar du som lärare en aktiv roll i elevernas utveckling…
Read More

Progressionen i Rik matematik åk 1–3

Progressionen i Rik matematik är noggrant planerad utifrån forskning och beprövad erfarenhet för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Med progression menas den ordning i vilken olika områden och…
Read More

Se exempel på Rik matematik-lektioner

Rik matematik är designat för att fungera som resurs för lärarledd undervisning där eleverna utvecklar förståelse för matematiken genom att diskutera, resonera och lösa problem. När eleverna har börjat förstå får…
Read More

Rik matematik från en skolledares perspektiv

"Rik matematik är ett verktyg för hela skolorganisationen i arbetet med att bygga en skola på vetenskaplig grund." – Hans Ringström, Skolchef, grundskolan, Eskilstuna kommun Se vad Hans Ringström, skolchef för…
Read More

Rik matematik förskoleklass – anpassat för undervisning i förskoleklass

Rik matematik förskoleklass är ett grundläromedel för rikare matematikundervisning, anpassat till förskoleklass. I grund och botten fungerar det som Rik matematik i allmänhet. Rik matematik förskoleklass har samma komponenter som Rik…
Read More

JAG MED-tecknet i Rik matematik

Samtal och diskussion grunden i att utveckla elevernas förståelse Interaktion mellan lärare och elever, samtal och diskussion om den matematik som eleverna håller på att lära sig, är ett viktigt inslag…
Read More

Avslutsfasen i Rik matematik-lektioner

Rik matematik skapar struktur och rutiner Alla Rik matematik-lektioner följer samma struktur och har tre lektionsfaser: uppstartsfasen, aktivitetsfasen och avslutsfasen. Struktur och rutiner är viktiga för eleverna. Det underlättar också för…
Read More

Ladda ner kopieringsunderlag – Rik matematik

Här hittar du kopieringsunderlag och annat från Rik matematik som du kan ladda ner och använda. Stora talkort att sätta på väggen Stora talkort från Rik matematik – med färgbakgrund Ladda…
Read More

Konkret material till Rik matematik

Konkret material viktigt i undervisningen med Rik matematik Konkret material är ett viktigt inslag i undervisningen med Rik matematik. Många av bildspelens visualiseringar och animeringar utgår ifrån konkret material. Ental representeras…
Read More
1 2

Rik matematik åk 1 A – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik förskoleklass A – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik förskoleklass A – elevbok. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 1 A – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 1 A – elevbok. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 2 A – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 2 A – elevbok. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 3 A – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 3 A – elevbok. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik förskoleklass B – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik förskoleklass B – elevbok. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 1 B – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 1 B – elevbok. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 2 B – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 2 B – elevbok. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 3 B – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 3 B – elevbok. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.