Talet 5 visat med fingrar i Rik matematik

Fem viktiga strategier för att lyckas med Rik matematik

Rik matematik ger dig som lärare stöd att planera, genomföra och utvärdera rik matematikundervisning. På det sättet är Rik matematik delvis annorlunda jämfört med många andra läromedel som används för en undervisning där tyngdpunkten ligger vid elevers ensamarbete i elevboken. Även om Rik matematik ger läraren mycket stöd, med lektionsförslag och bildspel i första hand, så är det mer utmanande att som lärare bedriva mycket lärarledd undervisning än att låta elever arbeta individuellt i en elevbok större delen av tiden.

Om du som lärare är ny med Rik matematik så underlättar det om du tar dig tid att sätta dig in i läromedlets grundtankar och hur läromedlet fungerar. Du behöver också vara inställd på att det tar tid att komma in i ett delvis nytt arbetssätt, både för dig som lärare och för dina elever.

Det finns fem viktiga saker att tänka på när man undervisar med Rik matematik.

1. Ha målfokus istället för sidfokus

Som lärare är det viktigt att ha fokus på vad eleverna ska lära sig – på vad de ska förstå och kunna göra och på vilka förmågor de ska utveckla. Det är därför viktigt att ha målfokus och istället för sidfokus. Det viktiga är inte hur många sidor elever gör i boken, eller vilken aktivitet ni gör. Det viktiga är att eleverna lär sig och når lektionsmålen. Avslutslapparna hjälper dig att bedöma om dina elever har nått lektionsmålen eller inte utan att du behöver rätta alla elevböcker.

2. Betrakta lektionsplaneringen som ett förslag och gör nödvändiga anpassningar

Det är viktigt att du som lärare betraktar handledningens lektionsplaneringar som förslag, inte som manus som ska memoreras i detalj. Ibland måste man också göra mindre, eller större, anpassningar, innan lektionen eller under pågående lektion, beroende på hur det går.

För att kunna göra bra anpassningar måste man som lärare ha full koll på lektionsmålet. Låt målet styra när du undervisar, använd bildspelet som utgångspunkt och stöd för minnet och gör sedan anpassningar innan och under lektionen i förhållande till just dina elever, beroende på hur det går. Ibland får du förklara något två gånger, eller på ett annat sätt, ibland märker du att eleverna redan har förstått och kan hoppa över något. Ibland fungerar inte pararbete och då kan du byta till enskilt arbete eller arbete i grupp. Och så vidare. Gör det som fungerar!

3. Lägg in korta färdighetsträningspass mellan Rik matematik-lektionerna

De flesta färdigplanerade Rik matematik-lektioner innehåller färdighetsträning där eleverna får börja befästa och automatisera saker de lärt sig. Utöver den färdighetsträning eleverna får under de planerade Rik matematik-lektionerna är det bra om du som lärare försöker lägga in extra färdighetsträning, i korta pass om 5–15 minuter, då och då. Eleverna kan då arbeta klart i elevboken, göra de utmanande uppgifterna i elevboken eller arbeta med övningsblad eller winnetkakort.

4. Arbeta med tålamod och långsiktighet

Tänk på att du ska undervisa eleverna i flera år. Stressa inte upp dig om det inte fungerar perfekt direkt. I början kan allt ta längre tid än planerat och det finns många exempel på lärare som fått kämpa en längre tid men som sedan varit glada för att de gjort det när den rika matematikundervisningen börjat fungera bra.

5. Hjälps åt!

Rik matematikundervisning är mer utmanande än att låta eleverna sitta ensamma och räkna i boken. Ta hjälp av det stöd som finns på lärarwebben och skriv till oss på Rik matematik-sidan på Facebook om du behöver råd och stöd.

Se professor Andreas Ryve berätta om de fem strategierna.