Lärar undervisar med bildspel i Rik matematik. Foto: Lasse Fredriksson.

Vad innehåller Rik matematik?

Rik matematik består av lärarhandledning, bildspel, elevbok, avslutslappar, diagnoser, kopieringsunderlag och extramaterial.

Lärarhandledningen har ca 100 detaljerade lektionsförslag med tydliga lektionsmål och tillhörande bildspel för varje läsår. Varje kapitel inleds med en introduktion som sammanfattar matematiken i kapitlet och förklarar hur undervisningen i kapitlet är upplagd (baserat på forskning).

Bildspelen som finns till varje lektion ger med sina visualiseringar och animeringar stöd för läraren att utveckla elevernas begreppsliga förståelse.

Elevboken fungerar som färdighetsträning för eleverna. Ofta arbetar eleverna med elevboken mot slutet av lektionerna för att färdighetsträna på det som de har lärt sig under den lärarledda undervisningen i lektionen.

Avslutslappen, som finns till många lektioner, ger läraren möjlighet att snabbt och effektivt bedöma om målen med lektionen har nåtts eller inte. Handledningen ger stöd att förstå vad olika felsvar kan bero på och hur läraren kan göra för att komma tillrätta med vanliga missuppfattningar och fel.

Diagnosen avslutar varje kapitel och med det tillhörande diagnosverktyget kan läraren dokumentera och analysera resultaten. Handledningen ger stöd för analys av resultatet.

Lärarwebben ger läraren möjlighet att ladda ner digitala resurser, t.ex. bildspel och diagnosverktyg, och skriva ut kopieringsunderlag och extramaterial, som t.ex. extra övningsblad.

2 reaktioner på ”Vad innehåller Rik matematik?”

  1. Pingback: Progressionen i Rik matematik åk 1–3 - Fredrik Blomqvist

  2. Pingback: Rik matematik förskoleklass – hur fungerar det?

Kommentarer är stängda.