Rik matematik förskoleklass A – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.

Rik matematik förskoleklass – anpassat för undervisning i förskoleklass

Rik matematik förskoleklass är ett grundläromedel för rikare matematikundervisning, anpassat till förskoleklass. I grund och botten fungerar det som Rik matematik i allmänhet. Rik matematik förskoleklass har samma komponenter som Rik matematik åk 1–3 och bygger på samma grundtankar.

Områden och lektionsserier i Rik matematik förskoleklass

Rik matematik f-klass är uppdelat i områden. Varje område fokuserar på olika delar av matematiken, som taluppfattning, mönster eller geometri. Varje område inleds med en introduktion där vi går igenom vad det är för matematik som området handlar om och hur undervisningen i området är upplagd baserat på forskning.

Ett område består av ett antal lektionsserier som finns i lärarhandledningen. En lektionsserie består av fyra detaljerade lektionsförslag, som kopplar till elevboken, och till varje lektion finns ett färdigt bildspel. Bildspelet laddar du ner från lärarwebben där du också kan ladda ner och skriva ut andra resurser, som t.ex. material för extra färdighetsträning och avslutslappar.

En lektionsseries uppbyggnad i Rik matematik förskoleklass

Varje lektionsserie i Rik matematik förskoleklass har ett antal lärandemål som visar vad eleverna ska lära sig under arbetet med lektionsserien. Lärandemålen hjälper dig som lärare att planera och genomföra undervisningen, baserat på lektionsförslagen.

En lektionsserie består alltså av fyra lektionsförslag med bildspel. I den första lektionen introduceras det matematiska innehåll som eleverna ska arbeta med och lära sig under lektionsserien. Bildspelet ger dig som lärare stöd att visualisera, förklara och diskutera den matematik som är i fokus. I den andra och tredje lektionen får eleverna öva, ofta genom lek eller spel – och genom att arbeta i elevboken. I den fjärde och sista lektionen i lektionsserien sammanfattas de viktigaste lärdomarna och eleverna repeterar och tillämpar dem. Här får eleverna också göra avslutslappen som ger dig stöd att bedöma elevernas kunskaper.

Områden att arbeta med i Rik matematik förskoleklass

Område 1: Mönster
Område 2: Antal och räkning
Område 3: Tal som antal och ordningstal
Område 4: Talraden 0–10
Område 5: Talen 1–5
Område 6: Längd, mätning och tid
Område 7: Talen 6–10
Område 8: Geometriska objekt
Område 9: Mer om tal

Smakprov på Rik matematik förskoleklass

Bläddra i lärarhandledningen till Rik matematik f-klass A här.

Kontakta Fredrik Blomqvist för att få bildspel att testa.

Elevboken till Rik matematik f-klass A kan du bläddra i här.