Rik matematik - Hans Ringström - skolledare. Foto: Stefan Tell.

Rik matematik från en skolledares perspektiv

”Rik matematik är ett verktyg för hela skolorganisationen i arbetet med att bygga en skola på vetenskaplig grund.”
– Hans Ringström, Skolchef, grundskolan, Eskilstuna kommun

Se vad Hans Ringström, skolchef för grundskolan i Eskilstuna kommun, har att säga om Rik matematik.

Foto: Stefan Tell