Färdighetsträning med Rik matematik. Elevbok, winnetkakort, övningsblad och gratis kopieringsunderlag. Av Fredrik Blomqvist och Andreas Ryve. Foto: Lasse Fredriksson

Färdighetsträning med Rik matematik

Med Rik matematik bedriver du som lärare en tydligt lärarledd och förståelseorienterad undervisning med begreppsligt fokus. I en sådan rik matematikundervisning tar du som lärare en aktiv roll i elevernas utveckling genom att visa och förklara, genom att utmana eleverna med frågor och genom att leda diskussioner för att utveckla elevernas förståelse för matematiken och deras förmåga att resonera, kommunicera och lösa problem. Det betyder inte att färdighetsträning är oviktig, tvärtom …

Det är väldigt viktigt att eleverna färdighetstränar, för att befästa kunskaper, för att automatisera grundläggande tabellkunskaper (t.ex. multiplikationstabellerna) och för att uppnå en högre grad av räkneflyt med de strategier och skriftliga räknemetoder som de har lärt sig genom den lärarledda undervisningen och de aktiviteter som ni gör under lektionerna. När eleverna har automatiserat grundläggande talfakta och har ett visst räkneflyt med räknestrategier och skriftliga räknemetoder så gör det att eleven kan lägga mer tankekraft på resonemang och på att lösa uppgifter och problem. Men, med Rik matematik färdighetstränar eleverna efter att de har börjat utveckla förståelse genom den viktiga lärarledda undervisningen och diskussionerna. Därför övar de individuellt i elevboken först mot slutet av lektionerna – och under de extra, renodlade färdighetsträningspass som vi rekommenderar att du lägger in mellan de färdigplanerade lektionerna, vid behov.

Rik matematiks resurser för färdighetsträning

Utöver elevboken finns fler resurser för färdighetsträning i Rik matematik som du kan skriva ut från lärarwebben, som extra övningsblad på olika nivåer och winnetkakort. Det finns också många tips i lärarhandledningen, t.ex. i kapitelintroduktionerna och i avsnittet Uppmärksamma och stötta som finns till varje lektion. Ett stående tips är att laminera de spelplaner för de spel som då och då förekommer i de planerade lektionerna, så att ni kan återanvända dem som extra färdighetsträning vid behov, t.ex. om ni har vikarie.

Lägg in korta pass med extra färdighetsträning mellan Rik matematik-lektionerna

Tanken är att du som lärare ska lägga in färdighetsträningspass mellan de färdigplanerade lektionerna när så behövs. Det kan vara pass på alltifrån 5–20 minuter till en hel lektion där eleverna får färdighetsträna, exempelvis genom att ”göra klart” i elevboken, arbeta med övningsblad eller öva med winnetkakort eller något av spelen som finns i Rik matematik. En nyhet från och med höstterminen 2023 är att Tomoyo, digital färdighetsträning från Studentlitteratur, kommer att ingå vid beställning av Rik matematik. Som Rik matematik-lärare kommer du också ha möjlighet att dela ut förberedda färdighetsträningsuppdrag i Tomoyo, specifikt kopplade till Rik matematiks olika kapitel.

I filmen nedan visar och berättar Fredrik Blomqvist mer om färdighetsträning med Rik matematik.

2 reaktioner på ”Färdighetsträning med Rik matematik”

  1. Pingback: Vad innehåller Rik matematik? - Fredrik Blomqvist

  2. Pingback: Såhär kan en lektion med Rik matematik se ut - Fredrik Blomqvist

Kommentarer är stängda.