Färdighetsträning med Rik matematik. Elevbok, winnetkakort, övningsblad och gratis kopieringsunderlag. Av Fredrik Blomqvist och Andreas Ryve. Foto: Lasse Fredriksson

Färdighetsträning med Rik matematik

Med Rik matematik bedriver du som lärare en tydligt lärarledd och förståelseorienterad undervisning med begreppsligt fokus. I en rikare matematikundervisning tar du som lärare en aktiv roll i elevernas utveckling genom att visa och förklara, genom att utmana eleverna med frågor och genom att leda diskussioner för att utveckla elevernas förståelse för matematiken och deras förmåga att resonera, kommunicera och lösa problem.

Det är fortfarande väldigt viktigt att eleverna färdighetstränar, för att befästa kunskaper, för att automatisera grundläggande tabellkunskaper (t.ex. multiplikationstabellerna) och för att uppnå en högre grad av räkneflyt med de strategier och skriftliga räknemetoder som de har lärt sig. Med Rik matematik färdighetstränar eleverna efter att de har börjat utveckla förståelse, genom den viktiga lärarledda undervisningen och diskussionerna. Därför övar de individuellt i elevboken först mot slutet av lektionerna.

Utöver elevboken finns fler resurser för färdighetsträning i Rik matematik som du kan skriva ut från lärarwebben, som extra övningsblad på olika nivåer och winnetkakort. Det finns också många tips i lärarhandledningen, t.ex. i kapitelintroduktionerna och i avsnittet Uppmärksamma och stötta som finns till varje lektion.

Lägg in korta pass med extra färdighetsträning mellan Rik matematik-lektionerna

Om du har möjlighet är det värdefullt att låta eleverna få färdighetsträna extra i korta pass på ca 10–15 minuter, mellan de planerade Rik matematik-lektionerna. När eleverna har automatiserat grundläggande talfakta och har ett visst räkneflyt med räknestrategier och skriftliga räknemetoder så gör det att eleven kan lägga mer tankekraft på att lösa uppgifter och problem. Under sådana kortare pass kan eleverna öva i elevboken, om det finns uppgifter kvar att göra, alternativt träna med winnetkakort eller övningsblad.

I filmen nedan visar och berättar Fredrik Blomqvist mer om färdighetsträning med Rik matematik.

2 reaktioner på ”Färdighetsträning med Rik matematik”

  1. Pingback: Vad innehåller Rik matematik? - Fredrik Blomqvist

  2. Pingback: Såhär kan en lektion med Rik matematik se ut - Fredrik Blomqvist

Kommentarer är stängda.