Rik matematik, logga med professor Uggla, av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.

Vad är Rik matematik?

Rik matematik är ett forskningsbaserat grundläromedel i matematik som ger lärare stöd för en rikare, mer förståelseorienterad matematikundervisning. Rik matematik bygger på resultatet av forskningsprojektet Framtidens läromedel och flera års utvecklingsarbete i samarbete mellan lärare och forskare vid Mälardalens universitet. Läromedlet är utprovat av ett hundratal lärare runtom i Sverige. Rik matematik ges ut av Bonnierförlagen Lära.

Rik matematikundervisning

Rik matematikundervisning handlar om att som lärare ta en aktiv roll i elevernas utveckling genom att undervisa – genom att visa och förklara – men också genom att leda diskussioner för att låta eleverna utveckla en djupare begreppslig förståelse. Det handlar om en varierad undervisning där eleverna får arbeta med begrepp, räkna, resonera, diskutera och lösa problem – och förstås, färdighetsträna – på ett varierat sätt med flera olika typer av aktiviteter.

Vad är annorlunda med Rik matematik?

Rik matematikundervisning kan förstås i kontrast till undervisning där tyngdpunkten ligger vid elevers individuella arbete i elevboken. I undervisning med Rik matematik ligger istället tyngdpunkten vid lärarledd undervisning och lärarledda diskussioner som syftar till att utveckla elevernas förståelse och färdigheter innan de färdighetstränar i elevboken för att befästa kunskaper. Elevboken är alltså ett redskap för färdighetsträning, tillsammans med övningsblad och winnetkakort, som kan skrivas ut från lärarwebben vid behov.