Rik matematik och JAG MED-tecknet. Av Fredrik Blomqvist och Andreas Ryve.

JAG MED-tecknet i Rik matematik

Samtal och diskussion grunden i att utveckla elevernas förståelse

Interaktion mellan lärare och elever, samtal och diskussion om den matematik som eleverna håller på att lära sig, är ett viktigt inslag i undervisning med Rik matematik. Det är genom att tänka och resonera, sätta ord på sina tankar och lyssna på andras resonemang, ofta i relation till bildspelets visualiseringar eller elevlösningar, som eleverna utvecklar begreppslig förståelse. Se professor Andreas Ryve berätta om detta här.

JAG MED-tecknet i Rik matematik-lektioner

Eftersom inte alla elever kan få möjlighet att säga vad de tänker i varje helklassdiskussion använder många Rik matematik-lärare något som kallas för JAG MED-tecknet. Genom att få in arbetssättet med JAG MED-tecknet i sin klass ger man alla elever möjligheter att vara aktiva i diskussioner trots att de inte själva har ordet. Genom att göra JAG MED-tecknet kan de visa att de håller med, eller att de har tänkt eller gjort likadant som den som har ordet. När eleverna vet att de kan göra JAG MED-tecknet för att visa läraren och varandra vad de har tänkt och gjort, oavsett om de har ordet eller inte, blir de mer motiverade att lyssna aktivt.

Som lärare kan du också använda JAG MED-tecknet för att ge ordet till elever som inte har gjort JAG MED-tecknet. Det betyder ju att de inte har gjort likadant som den klasskamraten som just redovisat. Då kan du be en elev som inte gör JAG MED-tecknet att redogöra för hur hen har gjort eller tänkt annorlunda. Arbetssättet med JAG MED-tecknet kan öka inkluderingen och elevernas engagemang och koncentration vid diskussioner och lärarledda genomgångar.

JAG MED-tecknet i din klass kan naturligtvis se ut på något annat sätt. Det finns lärare som t.ex. använder tumme upp som JAG MED-tecken.

Se hur JAG MED-tecknet fungerar i en lektion

Klicka här för att se hur JAG MED-tecknet kan användas i en Rik matematik-lektion.

Om du vill se hela lektionen klickar du här.