Fredrik Blomqvist och professor Andreas Ryve, författare till Rik matematik.

Vad menar vi med ”forskningsbaserat”?

Rik matematik är ett forskningsbaserat grundläromedel i matematik. För oss innebär ”forskningsbaserat” att Rik matematik är utvecklat baserat på forskning om barn, undervisning och läromedel från en rad forskningsfält, bland annat utbildningsvetenskap, didaktikforskning och kognitionsforskning.

Rik matematikundervisning
Rik matematik är designat för att fungera som stöd för lärare i att bedriva den typ av undervisning som enligt forskning är effektiv för att elever ska utveckla de kunskaper och förmågor som styrdokumenten slår fast att de ska utveckla. Vi kallar det rik matematikundervisning.

Hur barn lär sig inom olika matematiska områden
Varje kapitel och varje lektionsförslag bygger på forskning om hur barn bäst lär sig just det matematiska området, hur klassrumsundervisning bör se ut och vad lärare ska göra för att skapa denna undervisning. Läromedlet i sig är utvecklat utifrån forskning om hur läromedel bör designas för att ge lärare stöd i att lyckas med detta.

Hur läromedel kan fungera som stöd för lärare
Forskningen kan inte på förhand svara på exakt hur det här ska gå till i praktiken. Därför har vi samarbetat med många verksamma lärare som har varit med och utvecklat och testat läromedlet. Det har också publicerats och kommer att publiceras forskning om läromedlet; hur det har utvecklats och vilken effekt läromedlet har för elevers lärande.

1 reaktion på ”Vad menar vi med ”forskningsbaserat”?”

  1. Pingback: Vad är Rik matematik? - Fredrik Blomqvist

Kommentarer är stängda.