Lektion 9 i kapitel 5 i åk 3A, Rik matematik - av Fredrik Blomqvist och Andreas Ryve

Avslutsfasen i Rik matematik-lektioner

Rik matematik skapar struktur och rutiner

Alla Rik matematik-lektioner följer samma struktur och har tre lektionsfaser: uppstartsfasen, aktivitetsfasen och avslutsfasen. Struktur och rutiner är viktiga för eleverna. Det underlättar också för dig som lärare och gör att du inte missar viktiga aspekter av kvalitativ undervisning.

Viktigt att avsluta lektioner på ett bra sätt

En viktig del av en bra lektion är lektionens avslut. Tyvärr missar lärare alltför ofta att avsluta lektioner på ett bra sätt, av tidsbrist eller andra skäl. Alla Rik matematik-lektioner har ett bra avslut inbyggt i strukturen redan från början. Bildspelet och lärarhandledningen hjälper dig som lärare att sammanfatta det viktigaste som eleverna har lärt sig under lektionen. Ofta gör eleverna en avslutslapp som det sista momentet i avslutsfasen.

Se hur en Rik matematik-lektion kan avslutas

Klicka här för att se ett exempel på hur en Rik matematik-lektion avslutas.

Om du vill se hela lektionen klickar du här.