Bedöma och utvärdera med Rik matematik - om avslutslappar och diagnoser

Bedöma och utvärdera med Rik matematik

En viktig del av att arbeta med Rik matematik är att bedöma och utvärdera elevernas kunskaper. Det gör du som lärare såklart under pågående lektion, baserat på vad eleverna gör under aktiviteterna och vad de kommunicerar under era diskussioner, och ofta räcker det långt. De flesta lärare (och elever) uppskattar också Rik matematiks avslutslappar och diagnoser.

Avslutslapparna i Rik matematik

Många lektioner avslutas med en avslutslapp som visar om eleverna har nått lektionsmålen eller inte. Som lärare skriver du ut avslutslappen från lärarwebben innan lektionen och delar ut den till eleverna i slutet av lektionen. Alla elever gör avslutslappen individuellt.

Avslutslapp till lektion 11, kapitel 2, åk 1, Rik matematik.
Avslutslapp till lektion 11, kapitel 2, åk 1 i Rik matematik.

Redan när en elev lämnar in sin avslutslapp kan du ofta se om eleven klarat den eller inte. Om eleven inte har klarat avslutslappen kan du be eleven att stanna kvar en stund och visa och förklara hur hen har tänkt. Det är alltid mest effektivt att diskutera medan eleven har uppgiften färskt i minnet.

Under rubriken Avslutslapp på lektionens sista sida finns information om vilken kunskap avslutslappen prövar, vad olika felsvar kan bero på och vad du kan göra för att försöka komma tillrätta med vanliga missuppfattningar och fel. Läs gärna på om detta innan lektionen.

Stöd för analys av avslutslappen i lektion 11, kapitel 2, åk 1 i Rik matematik.
Stöd för analys av avslutslappen i lektion 11, kapitel 2, åk 1 i Rik matematik.

Diagnoserna i Rik matematik

De flesta kapitel avslutas med att eleverna gör en diagnos. Svaren matar du in i diagnosverktyget (finns på lärarwebben) som visar en sammanställning på klass- och elevnivå. Då kan du svara på frågor som:

  • Vad har eleverna lyckats bra med?
  • Finns det några problemområden?
  • Finns det några elever som kan behöva extra anpassningar eller särskilt stöd?
  • Behöver några elever utmanas mer?

När du har koll på det kan du fundera på hur din undervisning har påverkat resultaten:

  • Vad gick bra och varför?
  • Vad gick mindre bra och varför?
  • Vad tar du med dig?

Lärarhandledningen ger dig stöd vid analysen och hjälper dig att fatta beslut om den fortsatta undervisningen. Om du har kollegor i samma årskurs kan ni med fördel göra det här arbetet tillsammans.

Se gärna professor Andreas Ryve berätta mer om bedömning och utvärdering med Rik matematik här.

2 reaktioner på ”Bedöma och utvärdera med Rik matematik”

  1. Pingback: Fem viktiga strategier för att lyckas med Rik matematik

  2. Pingback: Vad innehåller Rik matematik?

Kommentarer är stängda.