Rik matematik, konkret material, Fredrik Blomqvist och Andreas Ryve

Konkret material till Rik matematik

Konkret material viktigt i undervisningen med Rik matematik

Konkret material är ett viktigt inslag i undervisningen med Rik matematik. Många av bildspelens visualiseringar och animeringar utgår ifrån konkret material. Ental representeras t.ex. av små kuber och tio sådana kuber, ihopsatta till en stav, representerar tiotal. Att visa och förklara med konkret material och låta eleverna använda konkret material som stöd när de löser uppgifter i Rik matematik bidrar till att utveckla elevernas taluppfattning och begreppsliga förståelse.

Vilket konkret material behövs till Rik matematik?

Till varje lektionsplanering i Rik matematiks lärarhandledning framgår vilket material som behövs. Ofta rekommenderar vi att någon form av konkret material ska användas och då framgår det vilket konkret material som behövs, t.ex. centikuber. Ofta finns det substitut som fungerar och då ger vi tips på vad du som lärare kan använda istället, om det är så att ni saknar ett visst material på skolan.

Nedanstående gäller i huvudsak för Rik matematik åk 1–3, men det mesta kommer till användning också i Rik matematik förskoleklass. Det gäller inte minst plockmaterial.

Material som behövs till undervisning med Rik matematik
 • Tiobasmaterial, framförallt många ental och tiotal.
 • Multilink.
 • Kaplastavar.
 • Centikuber.
 • Diverse plockmaterial. Köp gärna brickor, runda eller kvadratiska, i olika färg men som är transparenta så att det går att se igenom dem. Undvik kulor och liknande som kan rulla ner på golvet.
 • Läromedelspengar.
 • Spelpjäser (liknande de som finns i Fia med knuff).
 • Tärningar, framförallt sexsidiga och tiosidiga tärningar men även tärningar med tolv och tjugo sidor. Det är också bra att ha tiosidiga tärningar som är numrerade 0-9 respektive 1-10. Tysta tärningar är ett stort plus!
 • Miniräknare.
 • Miniwhiteboardtavlor (en per elev), whiteboardpennor (gärna små) och trasor att sudda med.
 • Två klockor i klassrummet som går att täcka över, numrerade 1-12 med minutgradering. Den ena med enbart timvisare, den andra med minut och timvisare. (Det går att köpa billiga urverk på t.ex. Clas Ohlson och använda kopieringsunderlag och tillverka klockorna själv.)
 • Elevklockor med synkrona visare (en per två elever).
 • Geometriska kroppar: klot, kub, rätblock, prismor, pyramid, cylinder. (Det räcker med en klassuppsättning, i åk 1 kan det räcka med en uppsättning på lågstadiet men i åk 2 behövs fler.)
Material som rekommenderas till undervisning med Rik matematik
 • Trådlös presentationsfjärrkontroll, gör att du inte är låst vid datorn utan delvis kan styra bildspelet från distans
 • Elevklockor där visarna går att ta bort eller sätta dit (en per elev, går också att lösa med kopieringsunderlag).
 • Tangram i hårdplast eller trä (helst ska den stora triangelns längsta sida vara 10 cm).
 • Små speglar (fem stycken bör räcka på en klass med 20 elever. Slöjdsalen brukar ha speglar som är gjorda av annat material än glas).
 • Små askar att lägga winnetkakort i. Låt de vara så pass stora att ett normalt kreditkort ryms. (Två per elev.)
Kopieringsunderlag som finns att skriva ut från lärarwebben

Dessa material används ofta, särskilt 10-rutor och 100-rutor. Skriv ut dem från lärarwebben och plasta gärna in dem.

 • 10-rutor (två per elev).
 • 100-rutor (en per elev).
 • Talkort 0-10 (en uppsättning per elev).
 • ABCD-kort.
 • Elevklockor där visarna går att ta bort och sätta dit.
 • Tangram.
Övrigt som är bra att ha
 • Saxar.
 • Linjaler.
 • Sugrör.
 • Tandpetare.
 • Färgpennor.
 • Gummisnoddar.
 • Häftmassa.
 • Tejp.
 • Snöre.