Rik matematik logotyp. Andreas Ryve. Fredrik Blomqvist.

Rik matematik

Fredrik Blomqvist är en av skaparna av Rik matematik som ges ut av Studentlitteratur (från början Bonnierförlagen Lära som sedermera förvärvades av Studentlitteratur). Fredrik är en av flera författare samt redaktör för läromedlet för Rik matematiks räkning.

Rik matematik är ett forskningsbaserat grundläromedel i matematik. För oss innebär ”forskningsbaserat” att Rik matematik är utvecklat baserat på forskning om barn, undervisning och läromedel från en rad forskningsfält, bland
annat utbildningsvetenskap, didaktikforskning och kognitionsforskning.

Läs mer om Rik matematik nedan.

 

 

Har du frågor om Rik matematik?
Är du lärare eller skolledare och vill komma igång med Rik matematik?

Lär dig mer om Rik matematik

Börja med Rik matematik i åk 2

Går det att börja med Rik matematik i åk 2, när man har haft ett annat läromedel innan? Ja! Men det finns några saker att tänka på. Taluppfattning och förståelse för…
Read More

Chromebook och Rik matematik

Använder du en Chromebook och ska undervisa med Rik matematik? Då visar och berättar Manuel Tenser hur det fungerar i filmen nedan. https://www.youtube.com/embed/fPLE3U1tZv0
Read More

Om att visa elevboken digitalt

Till att börja med: det går att visa elevboken digitalt och jag kommer i slutet av artikeln att ge några tips på hur. Men innan dess är det viktigt att reflektera…
Read More

QR-koderna och lärarwebben i Rik matematik

I varje tryckt exemplar av lärarhandledningen finns qr-koder som ger dig åtkomst till alla de digitala resurser som hör till handledningen: bildspel, kopieringsunderlag, avslutslappar, diagnoser, övningsblad, med mera. Titta på den…
Read More

Om facit och rättning med Rik matematik

Facit till Rik matematiks elevböcker finns på lärarwebben så att du som läraren kan ladda ner och skriva ut facit. Hur kan facit användas i Rik matematik? Facit kan användas på…
Read More

Teamet bakom Rik matematik

Rik matematik är ett forskningsbaserat läromedel, utvecklat och utprovat i samarbete mellan forskare och lärare i Sverige. Rik matematik bygger på resultatet av forskningsprojektet “Framtidens läromedel” på Mälardalens universitet. Vilka utgör…
Read More
1 2

Rik matematik åk 1 A – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik förskoleklass A – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik förskoleklass A – elevbok. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 1 A – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 1 A – elevbok. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 2 A – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 2 A – elevbok. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 3 A – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 3 A – elevbok. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik förskoleklass B – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik förskoleklass B – elevbok. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 1 B – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 1 B – elevbok. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 2 B – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 2 B – elevbok. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 3 B – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.
Rik matematik åk 3 B – elevbok. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.