Teamet bakom Rik matematik

Teamet bakom Rik matematik

Rik matematik är ett forskningsbaserat läromedel, utvecklat och utprovat i samarbete mellan forskare och lärare i Sverige. Rik matematik bygger på resultatet av forskningsprojektet “Framtidens läromedel” på Mälardalens universitet.

Vilka utgör teamet bakom Rik matematik?

Professor Andreas Ryve

Andreas Ryve är professor i matematikdidaktik vid Mälardalens universitet. Han är initiativtagare Rik matematik samt vetenskapligt ansvarig. Han är också vetenskaplig ledare i forskningsprojektet Framtidens läromedel vars resultat Rik matematik bygger på. Andreas Ryve har tidigare arbetat som forskare vid Oxford university.

Fredrik Blomqvist

Fredrik Blomqvist är projektledare för Framtidens läromedel-projektet vid Mälardalens universitet och en av författarna till Rik matematik. Fredrik Blomqvist är redaktör för läromedelsserien för Rik matematiks räkning.

Hillevi Gavel

Hillevi Gavel är matematiker, matematiklärare och senior läromedelsutvecklare. Hon har har examen som civilingenjör i datateknik från Kungliga tekniska högskolan samt en teknologie licentiat i matematik från Mälardalens universitet. Hillevi Gavel är en av författarna till Rik matematik. Hon har ett särskilt ansvar för matematik och matematisk terminologi samt problemlösning i Rik matematik-teamet.

Manuel Tenser

Manuel Tenser är lärare och förstelärare i matematik samt en av författarna till Rik matematik.

Patrik Gustafsson

Patrik Gustafsson är lektor i skolutveckling och forskare inom matematikdidaktik vid Mälardalens universitet. Han är en av författarna till Rik matematik.

Per Kornhall

Per Kornhall ledde förstudien till Framtidens läromedel-projektet.

Daniel Brehmer

Daniel Brehmer är lektor i matematikdidaktik vid Mälardalens universitet och medförfattare till delar av Rik matematik åk 3.

Jannika Lindvall

Jannika Lindvall är lektor i matematikdidaktik vid Mälardalens universitet och en av författarna till Rik matematik.