matematikundervisning

Rik matematik - Hans Ringström - skolledare. Foto: Stefan Tell.

Rik matematik från en skolledares perspektiv

”Rik matematik är ett verktyg för hela skolorganisationen i arbetet med att bygga en skola på vetenskaplig grund.” – Hans Ringström, Skolchef, grundskolan, Eskilstuna kommun Se vad Hans Ringström, skolchef för grundskolan i Eskilstuna kommun, har att säga om Rik matematik. Foto: Stefan Tell

Se exempel på lektioner med Rik-matematik

Se exempel på Rik matematik-lektioner

Rik matematik är designat för att fungera som resurs för lärarledd undervisning där eleverna utvecklar förståelse för matematiken genom att diskutera, resonera och lösa problem. När eleverna har börjat förstå får de färdighetsträna, t.ex. i elevboken. Se filmerna nedan för att få en uppfattning om hur Rik matematik-lektioner kan se ut och hur undervisningen med …

Se exempel på Rik matematik-lektioner Läs mer »

Rik-matematik-progression-Andreas-Ryve-och-Fredrik-Blomqvist.

Progressionen i Rik matematik åk 1–3

Progressionen i Rik matematik är noggrant planerad utifrån forskning och beprövad erfarenhet för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Med progression menas den ordning i vilken olika områden och begrepp kommer att undervisas. Nedan följer en översikt över innehållet i Rik matematik, först för åk 1, sedan för åk 2 och slutligen för …

Progressionen i Rik matematik åk 1–3 Läs mer »

Färdighetsträning med Rik matematik. Elevbok, winnetkakort, övningsblad och gratis kopieringsunderlag. Av Fredrik Blomqvist och Andreas Ryve. Foto: Lasse Fredriksson

Färdighetsträning med Rik matematik

Med Rik matematik bedriver du som lärare en tydligt lärarledd och förståelseorienterad undervisning med begreppsligt fokus. I en sådan rik matematikundervisning tar du som lärare en aktiv roll i elevernas utveckling genom att visa och förklara, genom att utmana eleverna med frågor och genom att leda diskussioner för att utveckla elevernas förståelse för matematiken och …

Färdighetsträning med Rik matematik Läs mer »

Diagnosverktyget som finns till diagnoserna i Rik matematik. Av Fredrik Blomqvist och Andreas Ryve.

Diagnoserna i Rik matematik

Diagnosen som avslutar varje kapitel i Rik matematik ger dig som lärare stöd att dokumentera och analysera resultaten. Diagnosverktyget gör det lätt att se vad som gick bra och vad som eventuellt gick mindre bra, för hela klassen eller för enskilda elever. Var det någon enskild uppgift som många i klassen hade problem med? Då …

Diagnoserna i Rik matematik Läs mer »

Bildspelets föredragshållarvy - Rik matematik

Såhär fungerar de webbaserade bildspelen i Rik matematik

Till varje lektionsförslag i Rik matematik finns ett bildspel. Om du som lärare inte har möjlighet att köra bildspelen med en installerad version av Powerpoint måste du använda den webbaserade versionen av Powerpoint. Fredrik Blomqvist från Rik matematik visar och förklarar i filmen nedan hur det fungerar. Visar du bildspelen med en installerad version av …

Såhär fungerar de webbaserade bildspelen i Rik matematik Läs mer »

Bedöma och utvärdera med Rik matematik - om avslutslappar och diagnoser

Bedöma och utvärdera med Rik matematik

En viktig del av att arbeta med Rik matematik är att bedöma och utvärdera elevernas kunskaper. Det gör du som lärare såklart under pågående lektion, baserat på vad eleverna gör under aktiviteterna och vad de kommunicerar under era diskussioner, och ofta räcker det långt. De flesta lärare (och elever) uppskattar också Rik matematiks avslutslappar och …

Bedöma och utvärdera med Rik matematik Läs mer »

Fredrik Blomqvist och professor Andreas Ryve, författare till Rik matematik.

Vad menar vi med ”forskningsbaserat”?

Rik matematik är ett forskningsbaserat grundläromedel i matematik. För oss innebär ”forskningsbaserat” att Rik matematik är utvecklat baserat på forskning om barn, undervisning och läromedel från en rad forskningsfält, bland annat utbildningsvetenskap, didaktikforskning och kognitionsforskning. Rik matematikundervisningRik matematik är designat för att fungera som stöd för lärare i att bedriva den typ av undervisning som …

Vad menar vi med ”forskningsbaserat”? Läs mer »

Lärar undervisar med bildspel i Rik matematik. Foto: Lasse Fredriksson.

Vad innehåller Rik matematik?

Rik matematik består av lärarhandledning, bildspel, elevbok, avslutslappar, diagnoser, kopieringsunderlag och extramaterial. Lärarhandledningen har ca 100 detaljerade lektionsförslag med tydliga lektionsmål och tillhörande bildspel för varje läsår. Varje kapitel inleds med en introduktion som sammanfattar matematiken i kapitlet och förklarar hur undervisningen i kapitlet är upplagd (baserat på forskning). Bildspelen som finns till varje lektion …

Vad innehåller Rik matematik? Läs mer »