Månad: februari 2022

Rik matematik, konkret material, Fredrik Blomqvist och Andreas Ryve

Konkret material till Rik matematik

Konkret material viktigt i undervisningen med Rik matematik Konkret material är ett viktigt inslag i undervisningen med Rik matematik. Många av bildspelens visualiseringar och animeringar utgår ifrån konkret material. Ental representeras t.ex. av små kuber och tio sådana kuber, ihopsatta till en stav, representerar tiotal. Att visa och förklara med konkret material och låta eleverna …

Konkret material till Rik matematik Läs mer »

Lektion 9 i kapitel 5 i åk 3A, Rik matematik - av Fredrik Blomqvist och Andreas Ryve

Avslutsfasen i Rik matematik-lektioner

Rik matematik skapar struktur och rutiner Alla Rik matematik-lektioner följer samma struktur och har tre lektionsfaser: uppstartsfasen, aktivitetsfasen och avslutsfasen. Struktur och rutiner är viktiga för eleverna. Det underlättar också för dig som lärare och gör att du inte missar viktiga aspekter av kvalitativ undervisning. Viktigt att avsluta lektioner på ett bra sätt En viktig …

Avslutsfasen i Rik matematik-lektioner Läs mer »

Rik matematik och JAG MED-tecknet. Av Fredrik Blomqvist och Andreas Ryve.

JAG MED-tecknet i Rik matematik

Samtal och diskussion grunden i att utveckla elevernas förståelse Interaktion mellan lärare och elever, samtal och diskussion om den matematik som eleverna håller på att lära sig, är ett viktigt inslag i undervisning med Rik matematik. Det är genom att tänka och resonera, sätta ord på sina tankar och lyssna på andras resonemang, ofta i …

JAG MED-tecknet i Rik matematik Läs mer »

Rik matematik förskoleklass A – lärarhandledning med lektionsförslag, lärarwebb och kopieringsunderlag. Av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.

Rik matematik förskoleklass – anpassat för undervisning i förskoleklass

Rik matematik förskoleklass är ett grundläromedel för rikare matematikundervisning, anpassat till förskoleklass. I grund och botten fungerar det som Rik matematik i allmänhet. Rik matematik förskoleklass har samma komponenter som Rik matematik åk 1–3 och bygger på samma grundtankar. Områden och lektionsserier i Rik matematik förskoleklass Rik matematik f-klass är uppdelat i områden. Varje område …

Rik matematik förskoleklass – anpassat för undervisning i förskoleklass Läs mer »

Rik matematik - Hans Ringström - skolledare. Foto: Stefan Tell.

Rik matematik från en skolledares perspektiv

”Rik matematik är ett verktyg för hela skolorganisationen i arbetet med att bygga en skola på vetenskaplig grund.” – Hans Ringström, Skolchef, grundskolan, Eskilstuna kommun Se vad Hans Ringström, skolchef för grundskolan i Eskilstuna kommun, har att säga om Rik matematik. Foto: Stefan Tell