Läromedel

Fredrik Blomqvist och professor Andreas Ryve, författare till Rik matematik.

Vad menar vi med ”forskningsbaserat”?

Rik matematik är ett forskningsbaserat grundläromedel i matematik. För oss innebär ”forskningsbaserat” att Rik matematik är utvecklat baserat på forskning om barn, undervisning och läromedel från en rad forskningsfält, bland annat utbildningsvetenskap, didaktikforskning och kognitionsforskning. Rik matematikundervisningRik matematik är designat för att fungera som stöd för lärare i att bedriva den typ av undervisning som …

Vad menar vi med ”forskningsbaserat”? Läs mer »

Talet 5 visat med fingrar i Rik matematik

Fem viktiga strategier för att lyckas med Rik matematik

Rik matematik ger dig som lärare stöd att planera, genomföra och utvärdera rik matematikundervisning. På det sättet är Rik matematik delvis annorlunda jämfört med många andra läromedel som används för en undervisning där tyngdpunkten ligger vid elevers ensamarbete i elevboken. Även om Rik matematik ger läraren mycket stöd, med lektionsförslag och bildspel i första hand, …

Fem viktiga strategier för att lyckas med Rik matematik Läs mer »

Rik matematik, logga med professor Uggla, av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.

Vad är Rik matematik?

Rik matematik är ett forskningsbaserat grundläromedel i matematik som ger lärare stöd för en rikare, mer förståelseorienterad matematikundervisning. Rik matematik bygger på resultatet av forskningsprojektet Framtidens läromedel och flera års utvecklingsarbete i samarbete mellan lärare och forskare vid Mälardalens universitet. Läromedlet är utprovat av ett hundratal lärare runtom i Sverige. Rik matematik ges ut av …

Vad är Rik matematik? Läs mer »

Lärar undervisar med bildspel i Rik matematik. Foto: Lasse Fredriksson.

Vad innehåller Rik matematik?

Rik matematik består av lärarhandledning, bildspel, elevbok, avslutslappar, diagnoser, kopieringsunderlag och extramaterial. Lärarhandledningen har ca 100 detaljerade lektionsförslag med tydliga lektionsmål och tillhörande bildspel för varje läsår. Varje kapitel inleds med en introduktion som sammanfattar matematiken i kapitlet och förklarar hur undervisningen i kapitlet är upplagd (baserat på forskning). Bildspelen som finns till varje lektion …

Vad innehåller Rik matematik? Läs mer »