Undervisning

Rik matematik, logga med professor Uggla, av Andreas Ryve och Fredrik Blomqvist.

Vad är Rik matematik?

Rik matematik är ett forskningsbaserat grundläromedel i matematik som ger lärare stöd för en rikare, mer förståelseorienterad matematikundervisning. Rik matematik bygger på resultatet av forskningsprojektet Framtidens läromedel och flera års utvecklingsarbete i samarbete mellan lärare och forskare vid Mälardalens universitet. Läromedlet är utprovat av ett hundratal lärare runtom i Sverige. Rik matematik ges ut av …

Vad är Rik matematik? Läs mer »

Lärar undervisar med bildspel i Rik matematik. Foto: Lasse Fredriksson.

Vad innehåller Rik matematik?

Rik matematik består av lärarhandledning, bildspel, elevbok, avslutslappar, diagnoser, kopieringsunderlag och extramaterial. Lärarhandledningen har ca 100 detaljerade lektionsförslag med tydliga lektionsmål och tillhörande bildspel för varje läsår. Varje kapitel inleds med en introduktion som sammanfattar matematiken i kapitlet och förklarar hur undervisningen i kapitlet är upplagd (baserat på forskning). Bildspelen som finns till varje lektion …

Vad innehåller Rik matematik? Läs mer »